ZARZĄD

Zarząd Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego w składzie na kadencję 2011-2014:
Pani Aleksandra Gawryszewska - prezes
Pani Anna Szafoni - Wiceprezes
Pani Katarzyna Zacharewicz - skarbnik
Pani Mirosława Górczyńska - członek
Pani Jolanta Malinowska - członek

Komisja Rewizyjna na kadencję 2011-2014 w składzie:
Pani Izabela Płotka - przewodnicząca
Pani Krystyna Fetta - członek
Pan Irmina Maschke - członek