WALNE 2010

23 marca 2010 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym "Trzy dęby" państwa Jolanty i Dariusza Malinowskich w Sasinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego.

       Na 44 członków przybyło 25. Z zaproszenia skorzystali również: Wójt Gminy pan Jacek Michałowski, Komendant ODK SW "Relaks" w Zwartowie pan Zbigniew Kołodziejski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo pan Zygmunt Frąszczak, Prezes Stowarzyszenia Turystycznego LOT "Ziemia Wejherowska" pan Radosław Kamiński, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pani Barbara Ditrich, Doradca PODR pani Genowefa Błahuszewska, przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUW pan Zdzisław Hrystowski, przedstawiciel Urzędu Gminy Choczewo pani Beata Madej.
       Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Choczewskiego Stowarzyszenia przedstawiła pani Prezes Aleksandra Gawryszewska informując m.in. o udziale przedstawicieli stowarzyszenia w 2009 roku w licznych imprezach wystawienniczych (targi turystyczne "LATO 2009" w Warszawie, I Pomorski Festiwal Smaków w Łęgowie, Dożynki Gminne w Choczewie), konkursach ("Nasze Kulinarne Dziedzictwo", "Pomorski Konkurs Agroturystyczny") i szkoleniach ("Aktywne kobiety szansą na rozwój wsi", "Zastosowanie technik komputerowych w działalności turystycznej"), o działalności w stowarzyszeniach, których CST jest członkiem: Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", LOT "Ziemia Wejherowska", LGD "Bursztynowy Pasaż". Również w ubiegłym roku założona została strona internetowa stowarzyszenia: www.turystyka-choczewo.pl, gdzie można zapoznać się z bogatą ofertą CST. Wydano również nowy folder kwater. Ubiegły rok zamknięty został stratą w kwocie 154,70 zł, która zgodnie z wolą Walnego Zebrania CST pokryta została z funduszu jednostki. Tak szeroko zakrojone działania, przy rocznych przychodach rzędu 4 000 zł, są możliwe wyłącznie dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu członków Choczewskiego Stowarzyszenia i osób sprzyjających tej działalności, wśród których wymienić należy panią Genowefę Błahuszewską, jak również dzięki pomyślnie układającej się współpracy i przy wsparciu finansowym ze strony Wójta Gminy Choczewo. Następnie pani Anna Szafoni przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi CST. Uchwały podsumowujące ubiegłoroczną działalność, poddane pod głosowanie, przyjęte zostały jednogłośnie.
        Kolejnym punktem obrad była dyskusja, w trakcie której Wójt Gminy pan Jacek Michałowski złożył podziękowanie za działalność na rzecz naszej gminy oraz pomoc w realizacji projektów współpracy z partnerską Gminą Somna: pani Aleksandrze Gawryszewskiej, pani Mirosławie Górczyńskiej, pani Katarzynie Zacharewicz, pani Annie Szafoni, Genowefie Kramek, pani Grażynie Jędruch oraz państwu Danucie i Dariuszowi Godula. Podkreślając, iż sezon turystyczny nad morzem trwa niezwykle krótko zauważył, że należy stworzyć na tyle różnorodną i ciekawą ofertę, by turyści wybierali wypoczynek na naszym terenie również poza miesiącami wakacyjnymi. Dzisiejsze spotkanie stało się okazją do zaprezentowania szerszemu gronu wstępnego zarysu przedsięwzięcia - inwestycji, jaka wpisana została do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choczewo do realizacji na najbliższe lata - parku dydaktyczno-rozrywkowego pn. "Blizarium - Centrum Kultury Morskiej", obejmującej m.in. muzeum latarnictwa, mające za zadanie przybliżenie zwiedzającym zasad działania latarni morskich oraz historię latarnictwa w Polsce i na świecie, halę widowiskowo-sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, hotel z zapleczem gastronomicznym i rozrywkowym. Całość zlokalizowana zostanie w Choczewie, w sąsiedztwie Stacji Paliw. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 30 mln zł, dlatego też jej realizacja odbywać się będzie przy pomocy środków zewnętrznych, w których pozyskiwaniu nasza gmina ma spore doświadczenie - tylko w ubiegłym roku zawarte zostały 4 umowy na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. Jako informację z ostatniej chwili podał, że Gmina Choczewo otrzymała zaszczytny tytuł "Przyjazna Gmina 2009" - tytuł nadawany przez redakcję "Forum Biznesu" Dziennika "Gazeta Prawna".
       Głos w dyskusji zabrała także przedstawicielka PODR Gdańsk, pani Barbara Ditrich, która przyznała, iż pozytywne informacje o Gminie Choczewo często się słyszy przy różnych okazjach i jest to również zasługa prężnie działających członków Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Jako formę uznania dla dotychczasowej działalności CST należy potraktować decyzję Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku o zorganizowaniu konferencji agroturystycznej pn. "Nowoczesność i tradycja" na terenie Gminy Choczewo - w Gospodarstwie Agroturystycznym państwa Grażyny i Jurka Jędruch w Słajszewie. O objęcie patronatem honorowym tego przedsięwzięcia PODR Gdańsk zwrócił się do Wójta Gminy Choczewo. Pani Ditrich przypomniała również o obowiązku zgłaszania kwater agroturystycznych (i innych) do rejestru prowadzonego przez gminę oraz omówiła zasady handlu produktami wytworzonymi w gospodarstwach podkreślając obowiązek zgłoszenia takiej działalności do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie trwają prace legislacyjne regulujące te kwestie - nowe przepisy określą m.in. pułap, do którego tego rodzaju działalność zwolniona będzie z opodatkowania. Wspólnie z panem Wójtem Gminy zaapelowali, by starać się chronić swoje produkty przed skomercjalizowaniem, by dbać o markę i przede wszystkim firmować je własnym nazwiskiem i nazwą gospodarstwa.
       Prezes Stowarzyszenia Turystycznego LOT "Ziemia Wejherowska" pan Radosław Kamiński podziękował Zarządowi i członkom CST za dotychczasową współpracę, nakreślił plany działania "Ziemi Wejherowskiej" w roku bieżącym informując m.in., iż za tydzień odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym przeprowadzone zostaną wybory nowych władz wejherowskiego Stowarzyszenia.
       Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo pan Zygmunt Frąszczak poinformował, iż lasy, pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo zajmują w naszej gminie obszar ok. 45% i są to w głównej mierze tereny bardzo atrakcyjne dla turystów - pas nadmorski, Jezioro Choczewskie. Dlatego też władze Nadleśnictwa od lat współpracują z samorządem Gminy Choczewo w zakresie zagospodarowania tych terenów pod kątem turystycznym (szlaki rowerowe, konne, ścieżki dydaktyczne, parkingi leśne).
       W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat stanu dróg polnych i leśnych, prowadzących do plaż, możliwości utworzenia parkingu w pobliżu słajszewskiej plaży oraz ustawieniu TOY-TOY na plaży w Sasinie.
       Podczas spotkania podjęte zostały również uchwały o skreśleniu 1 osoby z listy członków CST oraz o wprowadzeniu obowiązkowego przeglądu kwater ubiegających się o członkostwo w Choczewskim Stowarzyszeniu.
       Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Choczewie zakończyła prezentacja oferty ubezpieczeniowej dla rolników.  

Poniżej załączniki do powyższego protokołu:

1. Sprawozdanie z działalności Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za rok 2009
2. Sprawozdanie finansowe Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za 2009 rok