KONTAKT

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

tel: 058 572 39 13 w.219
e-mail:e-mail : olagaw6@wp.pl